Úvod do plavání-plynutí

Rozdíl mezi metodou úplného ponoření (plavání-plynutí) a ostatními metodami je ten, že plavání-plynutí učí, jak dobře plavat prostřednictvím série cvičení.

Metoda

Metoda úplného ponoření obsahuje nejúčinnější způsoby, jak rozvíjet všechny styly. Ukazuje, co při cvičeních dělat, aby se s vašimi dovednostmi společně posilovaly i uvedené složky plynutí.

Základní rysy zážitku z plynutí

– zapojení do činnosti, kterou si ceníte a považujete za užitečnou
– vyváženost mezi náročností a schopnostmi
– intenzivní koncentrace na jasné cíle
– přímá a okamžitá zpětná vazba
– pocit kontroly nad sebou samým